top of page

สะสมศัพท์สวย - accomplish


อ่านในเพจที่โพสต์ในรูปแล้วก็สะดุดเจอคำน่ารู้ก็เลยเอามาแชร์กันเช่นเคยจ๊ะ accomplish ถูกใช้กันทั้งพูด ทั้งเขียน ทั้งในข้อสอบ ครบเลยค่ะ แปลว่า "บรรลุเป้าหมาย" "หรือทำสำเร็จ" ซึ่งก็มักจะใช้เหมือนในประโยคในรูปเลยค่ะ accomplish the goal เวลาใช้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะ Ken wants to accomplish his goal. เคนอยากจะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ She accomplished her goal to finish the book within last week. เค้าบรรลุเป้าหมายที่จะอ่านหนังสือเล่มนั้นให้จบภายในอาทิตย์ที่แล้ว We will accomplish our goal to work out twice a week. พวกเราจะทำให้ได้ที่จะไปออกกำลังอาทิตย์ละ 2 ครั้ง อย่างในรูปเค้าก็บอกว่า "คนเรามีความเป็นไปได้ถึง 76% ที่จะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จถ้าเราบอกเพื่อนๆ ให้รู้ถึงเป้าหมายของเรา".. ใช้ไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ พกไว้ใช้พูด ใช้เขียน ใช้สอบกันนะคะ ~~~~~~~~~ FAB English เกร็ดภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆ ทุกวัน

Read more
bottom of page