หากจะพูดว่า “เป็นของตาย” เป็นภาษาอังกฤษ จะพูดว่ายังงัยดี