อยากบอกลูกว่า "เชื้อโรคเยอะ" จะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังงัยดี