top of page

a, an, the ใช้อย่างไร


หลายคนคงลืมๆ กันไปบ้างนะคะกับการใช้ a, an, the ที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า article เรากลับมารื้อฟื้นเรื่องนี้กันตามคำเรียกร้องค่ะ ก่อนอื่นก็อย่างที่เรารู้เนาะว่า article ใช้นำหน้าคำนาม ทีนี้เมื่อไหร่จะใช้ตัวไหน.. ก็ต้องแยกแบบนี้ก่อนนะคะ 1. เราใช้กับสิ่งที่เจาะจงรึเปล่า?.. ….ถ้าเจาะจงใช้ the เสมอ ถ้าไม่เจาะจงดูข้อ 2 ต่อ 2. นามนั้นนับได้มั้ย.. มีชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น?.. ….ถ้า 1 ชิ้นใช้ a, an ถ้ามากกว่า 1 ก็ไม่ต้องใช้อะไรเลย #ที่ว่าเจาะจง และไม่เจาะจงเนี่ย.. ความแตกต่างก็คือแบบนี้ค่ะ ถ้าจะบอกว่าอยากได้สุนัขซักตัวนึง 1. I want to have a dog. (ทั่วๆ ไปตัวไหนก็ได้) 2. I want to have the dog. (เจาะจงว่าเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่อาจจะปิ๊งไว้แล้ว) #ที่ว่าสำหรับสิ่งของ 1 ชิ้น หรือมากกว่า 1.. ความแตกต่างก็คือแบบนี้ค่ะ 1. I want to have a dog. (ทั่วๆ ไปตัวไหนก็ได้และ 1 ตัว) 2. I want to have dogs. (ทั่วๆ ไปตัวไหนก็ได้และมากกว่า 1 ตัว) 3. I want to have the dog. (เจาะจงตัว และ 1 ตัวเท่านั้น - ดูจาก the dog) 4. I want to have the dogs. (เจาะจงตัว และมากกว่า 1 ตัว - ดูจาก the dogs) #ที่ว่าสำหรับสิ่งของนับได้ / นับไม่ได้.. ความแตกต่างก็คือแบบนี้ค่ะ 1. I want to have bread. (ขนมปังทั่วๆ ไป ร้านไหนก็ได้) 2. I want to have the bread. (เจาะจงว่าเป็นขนมปังจากร้านใดร้านหนึ่งเพราะใช้ the) 3. I want to have a bread. (ผิดเพราะ bread นับไม่ได้ ใช้ a ไม่ได้) Tip: ส่วน a, an แปลว่า 1 เหมือนกัน แต่การใช้ต่างกันนิดนึง ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระ (a, e, i, o, u) ก็ต้องใช้ an เสมอค่ะ 1. She bought a shirt. (shirt ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระ ก็ใช้ a) 2. She bought an application. (application ขึ้นต้นด้วย a ก็ใช้ an) ลองใช้หลักนี้ดูนะคะ น่าจะใช้ตัดสินใจเวลาเขียนหรือพูดได้ง่ายขึ้น ส่วนคำว่า the เค้าก็มีข้อยกเว้นนิดหน่อย พรุ่งนี้มาว่ากันต่อค่ะ smile emoticon

Read more
bottom of page