มีน้องถามว่า "การใช้ I believe. กับ I do believe. ต่างกันอย่างไรคะ"

เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ เรามักจะเรียนกันมาว่า do, does, did เอามาใช้ในประโยคปฏิเสธ เช่น

I do not know.

She does not like it.

They did not work. เป็นต้น

แต่เอ๊ะ! นี้เรากลับเห็นการใช้ do, does, did ในประโยคบอกเล่าซะนี่

จริงๆ แล้วเราใช้ do, does, did ในประโยคบอกเล่าได้ไม่ผิดเลยนะคะ พอใส่ do, does, did ไปแล้วจะเหมือนกับเราพูดเน้นเพื่อให้น้ำหนักกับสิ่งที่เราพูดมากขึ้น เช่น

I believe so. ฉันเชื่ออย่างนั้น

I do believe. ฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

She likes running. เธอชอบวิ่ง

She does like running. เธอชอบวิ่งซะเหลือเกิน