"ต้นเดือน กลางเดือน ปลายเดือน" เค้าพูดเป็นภาษาอังกฤษยังงัยนะ