ได้ยินฝรั่งพูดว่า My legs turn to jelly. มันแปลว่าอะไรนะ