"เดินทางโดยสวัสดิภาพ" นะ พูดเป็นภาษาอังกฤษยังงัยได้บ้าง