ศัพท์ใหม่กิ๊ก - next tomorrow ถูกบันทึกเป็นศัพท์ที่ถูกต้องแล้วนะ