"น้ำตาคลอ" พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร


จะว่าไปหาคำตรงๆ ไม่มีหละค่ะ ไม่เหมือน cry ที่มีคำเฉพาะแปลว่า "ร้องไห้" แต่ "น้ำตาคลอเบ้า" เราพูดรวมๆ เป็นประโยคได้หลายแบบอย่างเช่น Her eyes started to fill with tears. (ตาเค้าเริ่มจะเต็มไปด้วยน้ำ) Tears welled up in her eyes. (น้ำเอ่อขึ้นใน