"อย่านะ" จะพูดแบบสุภาพๆ ยังงัยดี


เป็นภาษาไทยเราก็พอจะนึกออกแบบป้ายในรูปเนาะ "กรุณางด" ทีนี้พอเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลียนแบบป้ายนี้ได้เลยจ้ะ เค้าใช้คำว่า refrain from ดูดี ดูนุ่มเชียว

หากจะเอามาใช้บ้างก็ไม่ยากจ้ะ ใช้ในรูปนี้ได้เลย

refrain from + v.ing

เช่น Please refrain from smoking. กรุณางดสูบบุหรี่

Please refrain from taking selfie/taping VDO. กรุณาอย่าถ่ายรูปเซลฟี่หรือถ่ายวีดีโอ

Please refrain from jumping. กรุณาอย่ากระโดด

Please refrain from standing at the edge. กรุณาอย่ายืนที่ขอบ

Please refrain from reading under dim light. กรุณางดอ่านหนังสือในที่แสงน้อย

Tip: สังเกตว่