พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร

November 6, 2017งานเผาศพ ปกติใช้ว่า cremation ceremony ค่ะ 
พอเป็นงานพระราชพิธี ฝรั่งเติมคำว่า royal ไว้ข้างหน้า เหมือนกับเราใช้คำว่า “พระราช..” จึงเรียกว่า Royal Cremation Ceremony 

ออกเสียงว่า “ร๊อ-หย่อล-ครี-เม๊-ฉั่น-เซ-หริ-ม๊อ-หนิ” 

การนำมาใช้ก็สามารถใช้เหมือนเป็นคำนามปกตินะคะ

The Royal Cremation Ceremony will be held on October 26, 2017.
พิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

The main site for the Royal Cremation Ceremony is in Sanam Luang.
พิธีพระราชทานเพลิงศพจะจัดขึ้นที่บริเวณสนามหลวง

 

You are expected to wear black at the Royal Cremation Ceremony.
หากคุณต้องการเข้าร่วมพระราชพิธีจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีดำนะคะ/ครับ

สังเกตว่าเราจะต้องมีคำว่า the หน้าคำว่า Royal Cremation Ceremony เสมอนะคะ 

รู้ไว้เราจะได้สื่อสารกับคนต่างชาติให้ชาวต่างชาติเข้าใจพระราชพิธีอย่างถูกต้องค่ะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FAB English

ภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆ ทุกวัน

www.fabenglishonline.com
facebook: FAB English

 

Please reload

Please reload